Na je Studie

Het werkveld van een sociaal geograaf of een planoloog is heel breed. Het werkt dat je kan doen na je afstuderen is voor een deel afhankelijk van de richting die je tijdens je studie hebt gekozen. Daarnaast speelt ook mee of een master hebt gedaan, en zo ja welke master. Voorbeelden van plaatsen waar iemand na zijn/haar studie terecht komt zijn:

  • Gemeenten
  • Ministerie van VROM
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Onderzoeksbureau’s (bv CBS, CPB, etc)
  • Woningcorporaties
  • Onderwijs
  • Uitgeverijen
  • Wetenschappelijk onderzoek

Een aantal mensen komen zelfs op hele speciale plekken terecht als management van Artsen Zonder Grenzen of de Verenigde Naties.

Een goed beeld krijgen van het werk dat je na je studie kan gaan doen, krijg je door bijvoorbeeld het volgen van een stage bij een bedrijf dat je interessant lijkt. Dit kan door je masteronderzoek te doen bij een bedrijf, of een stage buiten je studie om. Binnen je bachelor is een stage geen verplicht onderdeel.

Afgestudeerd en dan…?

Alex Dhaens bij KPMG & Gemeente Utrecht:

In 2000 ben ik afgestudeerd als sociaal geograaf aan de UU. Tijdens mijn studie had ik me al enigszins gespecialiseerd in de richting van het vastgoed, maar ik had nog niet echt een goed idee over wat ik na mijn studie wilde gaan doen. Na wat sollicitaties ben ik als trainee in Nijmegen begonnen bij KPMG Metrum Bieleveld en Kooy. Dit is een adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in de planeconomie. Ik werd dus planeconoom. Maar wat doet een planeconoom dan?! Een planeconoom is als financieel adviseur betrokken bij ruimtelijke projecten. In het beginstadium van projecten maak je haalbaarheidsanalyses en beoordeel je of een plan binnen de financiële kaders gerealiseerd kan worden. Je inventariseert welke kosten gemaakt moeten worden om het project te realiseren en wat het gaat opleveren (grondopbrengsten, subsidies etc). Deze gegevens verzamel je in een zogenaamde grondexploitatie. Wanneer het project de uitvoering ingaat bewaak je vervolgens de grondexploitatie en stuur je bij wanneer dit noodzakelijk is. Projecten hebben een lange looptijd en uitgangspunten willen nog wel eens wijzigen en dat heeft onder andere effect op het geld.

 

Na een jaar bij het adviesbureau te hebben gezeten ben ik overgestapt naar de Gemeente Utrecht. Daar werk ik nu ongeveer 5 jaar als planeconoom bij het project Stationsgebied. Super interessant zo’n groot project waarbij je te maken krijgt met de verschillende belangen (politieke belangen en belangen van de marktpartijen). Na jaren planvorming gaan we binnenkort van start met de uitvoering. Een spannende tijd dus, maar het is erg leuk om een bijdrage te kunnen leveren aan dit project.