Studiepuntencursussen Studium Generale

Open samenlevingen en de kracht van instituties (Osiriscode 201600020)

Mis je nog een aantal studiepunten, en wil je verder kijken dan je eigen discipline in blok 1 van het jaar 2018-2019? Studium Generale organiseert in samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen een interdisciplinaire lezingenserie. Deze achtdelige reeks is natuurlijk voor iedereen toegankelijk, maar is ook onderdeel van het curriculum.

De reeks onderzoekt de verhouding tussen het individu en het collectief in de huidige maatschappij én hoe we tot die verhouding gekomen zijn. De een zegt dat we in een hyper-individualistische tijd leven, een Nederland met 17 miljoen eilandjes, waarin iedere vorm van sociale cohesie ontbreekt. Anderen signaleren juist steeds sterkere groepsvorming, met alle tegenstellingen die daarbij horen. Is een wij-gevoel nodig om sociaal en solidair te zijn? En zetten we daarmee automatisch anderen buitenspel?

Onderzoekers uit verschillende academische disciplines laten hier hun licht over schijnen. O.a prof. dr. Paul de Beer (Economie, UvA), prof. dr. Lotte Jensen (Historische Letterkunde, Radboud Universiteit), prof. dr. Annelien de Dijn (Moderne Politieke Geschiedenis) en prof. dr. Christiaan Keysers (Brain & Cognition, UvA) hebben al toegezegd een lezing te verzorgen.

Wanneer: periode 1, woensdagavonden 20:00 – 21:30
Waar: Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 Utrecht

Inschrijven: Maandag 28-05-2018 t/m Zondag 24-06-2018 via Osiris, of tijdens de na-inschrijving.
Niveau: categorie 3 (Bachelor Gevorderd).
Meer informatie: Klik hier