Donateur Worden

De V.U.G.S. verzorgt de verkoop van studieboeken voor haar leden, die 10% korting krijgen op de winkelprijs. Daarnaast organiseert de vereniging vele activiteiten, zowel op het vakinhoudelijke als het sociale vlak. Zo organiseert zij jaarlijks onder andere een introductie voor eerstejaars, lezingen, sportactiviteiten, feesten, een toneelproductie, excursies en een symposium. Ook zorgt de V.U.G.S. voor het onderhouden van informeel contact tussen studenten en docenten.

Om al deze activiteiten betaalbaar te kunnen houden, zijn wij mede afhankelijk van donateurs. Onderstaand vind u een digitaal machtigingsformulier waarmee u donateur kunt worden. U kiest zelf het gewenste termijn en het gewenste bedrag. Zo kunt u bijvoorbeeld eenmalig €20,- doneren of drie jaar €15,-.

Mocht u liever een papieren donateursformulier ontvangen per post, dan kunt u contact opnemen met vugs@uu.nl. U kunt ook eenmalig een gewenst bedrag overmaken op rekeningnummer NL33RABO0115787488 t.n.v. Fiscus V.U.G.S. te Utrecht

Wilt u gemachtigd worden of voor langere periode (doorlopend) donateur worden, dan kunt u uw gegevens hieronder invullen. Bij een doorlopende machtiging moet het bedrag minimaal €15,- zijn, gelijk aan de kosten van een lidmaatschap.

Voornaam en achternaam

E-mail

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

IBAN rekeningnummer (verplicht)

Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet doorgegeven worden aan derden.

Gewenste donatie in € (verplicht)

Duur Donateurschap

Let op! Wanneer u akkoord gaat met de machtiging wordt het door u genoteerde bedrag jaarlijks afschreven van uw rekening gedurende de periode die u hier boven heeft aangegeven.

"Ik machtig de V.U.G.S. het verschuldigde bedrag af te schrijven"

Het donateurschap loopt van september tot september. Tussentijdse opzegging van donateurschap dient schriftelijk te gebeuren en vóór 31 juli van het lopende verenigingsjaar. Restitutie van donateursgeld is niet mogelijk.