Halfjaarlijkse algemene ledenvergadering

Het is snel gegaan, maar we zitten alweer op de helft van het verenigingsjaar! Dit betekend dat ook de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering er weer aankomt! Op maandag 8 maart vertelt het bestuur wat zij het afgelopen halfjaar allemaal heeft gedaan en wat er verder speelt binnen de vereniging.

De H-ALV vindt plaats in Microsoft Teams, waarvoor jullie de link hebben ontvangen samen met de officiële uitnodiging. De inloop voor de H-ALV begint om 18:45, waarna deze om 19:00 officieel wordt geopend.

Een tweetal stukken die tijdens de ALV behandeld worden, het halfjaarlijks verslag en de notulen van de B-ALV van 23 november 2020, kan je op voorhand aanvragen door een email te sturen naar vugs@uu.nl. Het halfjaarlijks financieel verslag, het investeringsplan 2020-2021 en het definitieve financieel jaarverslag 2019-2020 kunnen worden ingezien door een afspraak te maken. Dit kan ook door te mailen naar vugs@uu.nl.

Mocht je onverhoopt toch niet naar de H-ALV kunnen komen, vergeet je dan niet af te melden door een mailtje te sturen naar vugs@uu.nl.

Wij hopen je daar te mogen ontvangen.