Buitex Update

Lieve leden,

In deze onzekere tijden is het erg moeilijk voor de Buitex commissie om een excursie op te zetten. Zoals besproken tijdens de ALV mogen we vanuit de universiteit tot op nader order geen buitenlandse reizen organiseren.
We kunnen nu niet inschatten wat er wel en niet mogelijk is in april. Wel is duidelijk dat een Buitex in zijn klassieke (groeps-)vorm niet kan doorgaan en dat een eventueel alternatief anders en kleinschaliger zal moeten zijn. Zo zijn we bijvoorbeeld aan het kijken naar opties om het in kleinere groepjes door te laten gaan, of een soort roadtrip te organiseren. Het voorbereiden van deze reis/activiteit zal veel minder tijd kosten.

De Buitex commissie heeft daarom besloten om de voorbereidingen van de Buitex voor nu te staken en in januari weer voort te zetten. We verwachten in januari een betere inschatting te kunnen maken van wat er wel en niet kan, maar ook voldoende tijd te hebben om een vette activiteit neer te zetten. In de tussentijd blijven we de maatregelen in de gaten houden en brainstormen over wat er mogelijk is. In januari zullen we jullie meer informatie geven over de eventuele activiteit. Stay tuned!