Eco Job

ECO-job is het specialistische bemiddelingsbureau voor vacatures en personeel in de milieu sector.

Met onze kennis van de arbeidsmarkt op milieugebied en ons uitgebreide netwerk helpen wij graag bij het vinden van de milieu baan die aansluit bij de wensen en behoeftes van de kandidaat.
Kijk voor meer informatie op: https://www.ecojob.nl

Hieronder een overzicht van de werkvelden waarin ECO-job bemiddelt:

 • Bodem

Binnen het werkveld bodem zijn onze specialisten o.a. milieutechnisch veldwerkers, milieukundig begeleiders, projectmedewerkers, adviseurs, projectleiders en DLP’ers.

 • Handhaving

Op het gebied van handhaving hebben wij voornamelijk toezichthouders en handhavers milieu in onze database. Hierin zijn meerdere specialisaties mogelijk, bijvoorbeeld Wabo, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Activiteitenbesluit, Boswet, Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet.

 • Milieumanagement

Binnen het werkveld milieumanagement leveren wij o.a. consultants en adviseurs voor het opstellen, implementeren en auditing van milieumanagementsystemen. Hier vallen ook adviseurs onder die zich o.a. bezig houden met het in kaart brengen van en toetsing aan de relevante wet- en regelgeving.

 • Ecologie

M.b.t. het werkveld ecologie zijn onze voornaamste functies projectmedewerker, adviseur en projectleider. Onze ecologen kunnen zowel binnen als buiten actief zijn. ECO-job beschikt ook over een groot netwerk van specialistische inventarisatiemedewerkers die tijdens het flora- en faunaseizoen ingezet kunnen worden. Tevens bevat onze database specialisten op het gebied van de groene wet- en regelgeving.

 • Water

Binnen het werkveld water zijn onze specialisten o.a. adviseurs, veldwerkers, projectmedewerkers en projectleiders.

 • Duurzaamheid & Energie

Wij bemiddelen o.a. adviseurs die zich bezig houden met duurzaam ondernemen, klimaat, duurzaam saneren, cradle to cradle, grondstoffen-, rest- en afvalstromen, duurzame energie en co2-uitstoot.

 • Lucht

Binnen het werkveld lucht bemiddelen wij vooral adviseurs, modelleurs en meettechnici die zich bezig houden met zowel de industriële als agrarische luchtverontreiniging. Onze kandidaten zijn goed op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en onderwerpen zoals stikstof, fijnstof, emissies en de luchtkwaliteit.

 • Geluid

Binnen het werkveld geluid/ akoestiek zijn het vooral adviseurs en meettechnici die wij bemiddelen. Zij werken aan uiteenlopende geluidsprojecten van industrie-, weg- en railverkeerslawaai.

 • Veiligheid

M.b.t. veiligheid werken wij gezamenlijk met ons zusterbedrijf ISO-point (gespecialiseerd in de QHSE branche). Gezamenlijk bemiddelen wij o.a. Middelbaar en Hogere Veiligheidskundigen.

 • Ruimtelijke Ordening

Binnen het werkveld ruimtelijke ordening bemiddelen wij o.a. beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, adviseurs, juristen en planologen, voor zowel adviesbureaus als overheidsinstanties.

 • Milieutechnisch Veldwerk

ECO-job heeft een groot landelijk netwerk van milieutechnisch veldwerkers die op zoek zijn naar een baan of naar een nieuwe uitdaging in de uitvoering van (water)bodemonderzoek.

Het ervaringsniveau varieert van van junior tot senior veldwerkers die in bezit zijn en/of kennis hebben van de SIKB BRL’s 1000, 2000 en 6000. Naast milieutechnisch veldwerkers kent ECO-job ook veel archeologische en ecologische veldwerkers.

 • Vergunningverlening

Binnen dit werkveld bemiddelen wij o.a. vergunningverleners die werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven, gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Dit zijn bijvoorbeeld specialisten op het gebied van milieu, bodem en groene wetten.