Geef je mening over onderwijs in de avonduren

Regelmatig wordt er al onderwijs gegeven in de avonduren. De druk op de onderwijshuisvesting neemt de komende jaren toe, het aantal beschikbare vierkante meters neemt af. Hoe kan het onderwijs ingeroosterd worden? Eén van de opties is meer onderwijs in de avonduren. Wat vind jij ervan als dit gaat gebeuren? Wat moet hiervoor geregeld worden? Of welke alternatieven zijn er?|
Laat het weten in een enquête over het gelijkmatiger spreiden van onderwijs over de 48-urige onderwijsbedrijfstijd. Deze bedrijfstijd houdt in dat de universiteit onderwijs kan roosteren tussen 9.00 en 19.00 uur op maandag tot en met donderdag en tussen 9.00 en 17.00 uur op vrijdag. De vragenlijst is alleen voor studenten van de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen en Sociale Wetenschappen. 
NB.: Dit onderzoek is gestart in september 2019 en wordt nu conform planning voortgezet. Het onderzoek is niet gerelateerd aan de coronacrisis.