Klachten / Opmerkingen

Als je klachten hebt over het onderwijs kun je deze altijd aan V.U.G.S. doorgeven. Daarnaast kun je ook contact opnemen met een van de medezeggenschaporganen van onze opleiding, bijvoorbeeld de Opleidingscommissie of het Bachelorbestuur. Het e-mailadres van de Opleidingscommissie is ocb.sgpl@uu.nl.

Klachten kun je uiteraard ook altijd (vertrouwelijk) mailen naar vugs@uu.nl zodat de commissaris Onderwijs deze klacht kan behandelen.