Sponsoren

KNAG 

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap is de vereniging voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen. De vereniging is opgericht in 1873 en telt nu ruim 3.300 leden.

Op www.knag.nl vindt u uitgebreide informatie over onze organisatie, producten en diensten, u kunt publicaties bestellen of contact met ons opnemen.

Companen

Logo-Companen-RGB-groot-300x44 Companen is een adviesbureau met uitgebreide ervaring in advies, onderzoek, procesbegeleiding en communicatie op het terrein van wonen ‘in brede zin’: wonen, leefomgeving, stedelijke vernieuwing en wonen-welzijn-zorg.

Café Ouwe Dikke Dries

Café Ouwe Dikke Dries dateert van 1937 en was destijds het stralend middelpunt van de beruchte volksbuurt Wijk C , liggend in het centrum van Utrecht. Anno 2008 vervult Café Ouwe Dikke Dries nog steeds dezelfde stralende rol, echter het beruchte is veranderd in karakteristiek en vooral heel gezellig.

 

Geodan

geodan logo

 

Geodan heeft zich sinds 1985 ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende geo-ICT-adviesbureaus van ons land. Wij zijn gespecialiseerd in ruimtelijke informatievoorziening en sterk in het toepassen van nieuwe, innovatieve technologieën. Dagelijks, en in meerdere landen, ondersteunen we onze klanten bij uiteenlopende (complexe) geo-informatievraagstukken door middel van advisering, interim management, maatwerk GIS-oplossingen, geografische data, internetoplossingen en opleidingen.

 Alliander

logo alliander programmaboekjeAlliander is als netwerkbedrijf verantwoordelijk voor de distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Wij produceren of verhandelen zelf geen energie. Dat wordt gedaan door energieleveranciers, inkopers of handelaren. Het grootste deel van de energie die wij regionaal distribueren komt van energiecentrales en windparken, via de internationale en landelijke energienetten van TenneT en Gasunie. Daarnaast leveren steeds meer consumenten en bedrijven door hen zelf geproduceerde energie terug aan onze energienetten.Onze belangrijkste taak is om gas en elektriciteit te distribueren naar consumenten, bedrijven en instellingen.

Kantoor Link

Kantoor Link logo

Stedelijke vernieuwing vraagt steeds meer om een combinatie van fysiek, sociaal en economische aanpak. Zonder sociaal, economische vernieuwing krijg je geen duurzame fysieke ruimtelijke vernieuwing. Kantoor Link richt zich vooral op de fysiek en economische kant van de stedelijke vernieuwing: volkshuisvesting (wonen), ruimtelijke ordening (ruimte) en economische ontwikkeling (werken). Stedelijke vernieuwing is een integraal proces. Kantoor Link richt zich daarom op een brede klantengroep en beschikt bovendien over een breed netwerk in de stedelijke vernieuwing en werkt onder andere samen met gemeenten, corporaties, onderzoek- en adviesbureau’s.

Areaal Advies

Areaal advies logo

Areaal Advies geeft onafhankelijk, kwalitatief hoogwaardig advies en levert hoogwaardige interimdiensten. Adviezen worden tastbaar gemaakt in visueel aantrekkelijke rapportages die voor een brede doelgroep leesbaar zijn. Hiermee wordt de opdrachtgever daadwerkelijk in de besluitvorming geholpen. Areaal Advies onderscheidt zich van andere adviesbureaus in vakkennis, klantvriendelijkheid en flexibiliteit en oog voor duurzaamheid.

 

Kadaster

kadaster logoBij het Kadaster doen we meer dan zekerheid verschaffen bij het kopen van een huis. Dat we in opdracht van de landelijke overheid al het vastgoed in Nederland registreren is een feit. Maar het zal je misschien verrassen dat we met onze gegevens ook beleidsmakers helpen betere beslissingen te nemen. Zo kun je bij het Kadaster bijvoorbeeld een provincie adviseren over de gewenste uitbreiding van een rivier of wegennet.

Brandwise

Brandwise logoBrandwise is het grootste en leukste fieldmarketingbureau van Nederland! Brandwise beschikt over het breedste scala aan field marketing diensten om merken een menselijk gezicht te geven. Goede mensen vormen het hart van ons bestaan en daarom zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers voor sampling, hospitality, (instore) tasting, sales en merchandise. Ben jij hét gezicht van onze opdrachtgevers? Ga dan snel naar onze website!

KuiperCompagnons

kuipercompagnons logoDe inrichting van de fysieke omgeving op lokaal, regionaal of (inter)nationaal niveau vereist een scherp oog voor duurzame ontwikkeling. Nieuw te creëren structuren moeten immers generaties lang meekunnen. Net zo belangrijk is respect voor de natuurlijke en culturele kenmerken van een gebied. Ruimtelijke ordening vraagt om het maken van fundamentele keuzes op terreinen als huisvesting, transport, milieu en energie, keuzes die het welzijn van talrijke mensen beïnvloeden. Onze missie bij KuiperCompagnons is “het bedenken van concrete oplossingen voor uitdagingen die aan onze maatschappij worden gesteld op het gebied van wonen, werken en samenleven, teneinde bij te dragen aan langdurig plezier en geluk van mensen”.