Onderwijs- en Examenregeling

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een belangrijk document voor studenten, zodat zij hun rechten en plichten weten omtrent het halen van een diploma. De fractie VUUR van de universiteitsraad heeft een samenvatting gemaakt van de OER. Hierin staan veel regelingen die binnen de UU gelden makkelijk uitgelegd. Veel studenten weten namelijk niet precies wat hun rechten en plichten zijn als het bijvoorbeeld gaat over het maken van toetsen en herkansingen. Deze samenvatting bevat echter nog veel meer informatie, namelijk over honours, cum laude afstuderen, scripties, masteraanmeldingen, fraude en je rechten.

Lees het vooral even door als je denk dat er bij jou misschien iets mis is gegaan tijdens een van de voorheen genoemde thema’s. Deze samenvatting is algemeen toepasbaar op de gehele universiteit. Als je specifiekere regelgeving van onze opleiding wilt lezen kun je even kijken op deze site.

En klik hier > OER-boekje voor de samenvatting!