Staf-Stu Cabaret

Eens in de tweeëneenhalf jaar organiseert V.U.G.S. het Staf-Stu cabaret. Hierin nemen docenten en studenten van de opleiding SGPL elkaar op de hak in een cabaretvoorstelling. Dit jaar bestaat de commissie uit:

Elena Rodriguez- commissaris
Eduardo Hanst – voorzitter
Daan de Lange
Hsiung Ming Bruins
Jasper Lebbing
Pieter Kuiper
Tycho van der Meer