Ereleden

V.U.G.S. heeft een groot aantal Alumni in Nederland. Velen hiervan hebben bijgedragen aan de maatschappij in verscheidene vormen. Onze Alumni komen terecht als academici, besturen, bij bedrijven en allerlei andere plekken. Enkele oud-leden zijn vanwege hun bijzondere curriculum en bijdragen benoemd tot ereleden van de vereniging. Op deze pagina is van hen een overzicht weergeven.

Benoemd in verenigingsjaar 2004-2005

dr. Hans van Ginkel was Onder-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en de rector van de Universiteit van de Verenigde Naties te Tokyo, 1997-2007. Hij was ook de Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht van 1986 tot 1997. In 1980 werd hij benoemd tot hoogleraar Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht. Van 1980-1985 was hij decaan van de Faculteit Geografie en Planologie.

Van Ginkel heeft een Ph.D. aan de Universiteit van Utrecht (1979) en eredoctoraten van Universitatea Babes-Bolyai, Cluj, Roemenië (1997), Universiteit van de Staat van Californië in Sacramento (2003), de Universiteit van Ghana, Legon-Accra (2005), de technische Universiteit van Zvolen, Slowakije (2006) en MacMaster University, Hamilton, Canada (2007). Hij is een Honorary Fellow van het Institute for Geo-Informatie Wetenschappen en Remote Sensing (ITC, Enschede) en een voormalig vice-voorzitter van het bestuur van het Asian Institute for Technology (Bangkok, 1998-2006). Hij was lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederland Akademie van Wetenschappen en Kunsten (KNAW), en is lid van de Academia Europaea en associate fellow van de Academy of Sciences of the Developing Countries (TWAS). Buiten de wereld van de Academia kreeg hij ook erkenning: Hij kreeg na zijn terugkeer in Nederland van de keizer en de minister-president van Japan de hoogst mogelijke onderscheiding voor zijn bijdragen aan de Japanse samenleving: de Orde van de Rijzende Zon, de Grand Cordon (2007).

dr. Martin Stijnenbosch volgde van 1969 tot 1974 de opleiding SGPL aan de Universiteit Utrecht. Daarna bleef hij 15 jaar als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de universiteit. Hij was (hoofd)docent economische geografie aan de destijdse faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. In 1983 promoveerde hij op een proefschrift over ‘non-profit sector en de intramurale gezondheidszorg’. Na zijn tijd op de Universiteit Utrecht richtte hij STOGO onderzoek+advies op. Van dit grote concern was hij bijna 27 jaar de eigenaar. Tussen 2010 en 2012 bleef hij verbonden aan STOGO als senior adviseur. Tegenwoordig is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker. Daarnaast is hij lector vastgoed aan de Hanze Hogeschool te Groningen.

Benoemd in verenigingsjaar 2009-2010

prof. dr. Rob van der Vaart bekleedde leerstoelen voor culturele en regionale geografie en voor geografie & educatie. Sinds 2008 heeft hij binnen de UU vooral management functies. Momenteel (2014) heeft hij de volgende functies.

  •  Dean van het University College Utrecht (UCU); binnen UCU geeft hij ook onderwijs.
  •  Vice-Rector Onderwijs van de Universiteit Utrecht; in die hoedanigheid vertegenwoordigt hij de Universiteit Utrecht onder meer in het overleg van Vice-rectoren onderwijs van LERU en in het Network for the Enhancement of Teaching and Learning (NETL) van een internationale groep van toonaangevende research universiteiten.
  • Honours Dean van de Universiteit Utrecht.

Daarnaast is hij voorzitter van het programmabestuur van het Center of Excellence in University Teaching (CEUT) van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoektaken beperken zich de laatste jaren voornamelijk tot begeleiding van promovendi. Sinds 1998 staan er ongeveer 70 wetenschappelijke publicaties op zijn naam.

Henk Cohlst is zeer befaamd binnen de Universiteit Utrecht doordat hij bijna 35 jaar werkzaam was als docent binnen ons departement. Complete generaties aan geografen en planologen hebben les gehad van hem. In 1965 begon hij met de opleiding SGPL. In 1971 werd hij student-assistent, en twee jaar later volledig universitair docent. Op 29 oktober 2009 nam hij op een zeer druk bezocht afscheidsfeest in het Academiegebouw afscheid van de Universiteit Utrecht.