Skip to content

Membership

Voor slechts € 17,50 per jaar word je lid van studievereniging V.U.G.S. Dit lidmaatschap verdient zich al snel terug door de korting op studieboeken die V.U.G.S.-leden krijgen. Daarnaast ben je als lid welkom op de lezingen, excursies, reizen, sportactiviteiten, feesten en vele andere activiteiten die door studievereniging V.U.G.S. worden georganiseerd. Verder kun je als lid plaatsnemen in één van de vele commissies die studievereniging V.U.G.S. kent. Hierdoor leer je veel andere leden kennen en werk je bovendien aan je CV. Tot slot is studievereniging V.U.G.S. de schakel tussen de studie en de arbeidsmarkt.

Een lidmaatschap bij V.U.G.S. geldt sinds verenigingsjaar 2015-2016 tot wederopzegging. Een lidmaatschap is dus doorlopend. Je kunt je via onderstaand inschrijfformulier inschrijven als lid van V.U.G.S.

Na inschrijving wordt jaarlijks de contributie van je bankrekening afgeschreven, deze is met ingang van verenigingsjaar 2023-2024 vastgesteld op €17,50. Uitschrijving kan slechts schriftelijk (per mail naar vugs@uu.nl) geschieden tot en met 31 juli.


Via onderstaand formulier kun je je inschrijven als lid bij V.U.G.S. Als je inschrijving verwerkt is ontvang je een bevestiging van de secretaris. In de zomerperiode kan een bevestiging langer uitblijven.

Ik geef V.U.G.S. toestemming om mijn gegevens (met uitzondering van contactgegevens, woonplaats en rekeningnummer) in het jaarboek te publiceren.

Voorwaarden
Door je in te schrijven geeft u V.U.G.S. een doorlopende machtiging om jaarlijks de contributie te incasseren. Met ingang van verenigingsjaar 2023-2024 bedraagt de contributie € 17,50.

Het lidmaatschapsjaar loopt van september tot september. Tussentijdse opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en vóór 31 juli van het lopende verenigingsjaar.


Vragen

Voor vragen over het V.U.G.S.-lidmaatschap kunt u terecht bij de secretaris van V.U.G.S.

Aafke Heida
h.t. secretaris der V.U.G.S.

Princetonplein 5a
3584 CC Utrecht
Telefoon: 030-2532789 (bereikbaar tijdens kantooruren)
www.vugs.nl
vugs@uu.nl