Skip to content

Alumni

Jaarlijks wordt binnen het bestuur een commissaris Alumni aangesteld. Onder leiding van dit bestuurslid wordt er ieder jaar een alumniactiviteit georganiseerd. Daarnaast zijn er ook verschillende V.U.G.S.-activiteiten interessant voor alumni, zoals de Carrièredag, het Symposium en diverse Lezingen..

Mocht u willen deelnemen aan de Alumnidag, meer informatie hierover willen of zelf een leuk idee voor een toekomstige Alumniactiviteit, neem dan gerust contact op met Tom Cleutjens, de commissaris Alumni van het bestuur.