Skip to content

Dr. L.J. Paul

Dr. L.J. (Leo) Paul is in verenigingsjaar 2021-2022 aangedragen als erelid van V.U.G.S. Dr. Leo Paul is hoofdzakelijk aangedragen vanwege zijn langdurige inzet voor de vereniging.

Leo Paul is sinds de jaren ’70 actief betrokken geweest bij V.U.G.S. en heeft in verenigingsjaar 1980-1981 onderdeel uitgemaakt van het V.U.G.S.-bestuur. Leo Paul onderhoudt actief de relatie tussen de vereniging en de staf van het departement Sociale Geografie & Planologie, bijvoorbeeld door zich te ontfermen over het Staf-Stucabaret. Ook heeft hij zich voor het XXe Lustrum ingezet voor het Lustrumboek “V.U.G.S. Vereeuwigd”.

Naast zijn betrokkenheid bij V.U.G.S. heeft Leo Paul zich ingezet voor de Universiteit Utrecht als universitair hoofddocent. In deze jaren heeft hij grote bijdragen geleverd aan het geografische vakgebied met talrijke vakpublicaties en wetenschappelijke publicaties.