Skip to content

Stec Groep Congres ‘Woondeals waarmaken: hoe dan?’

Donderdag 9 november 2023, 12:00 — 17:00 uur

Locatie: Het Huis Utrecht

Kosten: Gratis

Wonen staat meer dan ooit op de maatschappelijke, economische en politieke agenda. Maar ‘goed en betaalbaar wonen voor iedereen’ staat al jaren onder druk. Het Rijk pakt de regie. Als gemeente, regio, provincie of corporatie staat u mede daardoor voor grote en veel nieuwe opgaven. Woondeals, nieuwe wetgeving als de Wet versterking regie op de Volkshuisvesting en de nieuwe (ver)huur regels, zorgopgaven en uw eigen ambities vragen u een forse opgave waar te maken. Dit alles met minder mensen en naar verwachting ook minder middelen. Hoe dan?

Het jaarlijkse wooncongres van Stec Groep heeft dit jaar als thema: Woondeals waarmaken! Hét moment om uw uitvoeringsagenda wonen voor het jaar 2024 scherp te stellen met hulp van andere woonprofessionals, collega’s uit het hele land en Stec Groep. Na dit congres ziet u door de bomen het bos weer, heeft u scherpte over de doelen die u in 2024 moet bereiken, kunt u prioriteren op de vele opgaven waar u voor staat en weet u hoe u tot concrete resultaten komt.

Met prikkelende sprekers en verhalen uit de praktijk en een dynamisch debat trappen we de middag af. Na verdiepende break-outsessies met thema’s als versnellen & samenwerken, wonen & zorg, optoppen en betaalbaarheidsinstrumenten gaat u met inspiratie en concrete oplossingen aan de slag met de woonopgaven. 

Het congres is bedoeld voor overheden (gemeenten, regio’s, provincies, ministeries), corporaties, institutionele beleggers, brancheorganisaties, ontwikkelaars en bouwers.

Tot slot: Ter voorbereiding op ons congres zijn we benieuwd naar uw opgaven en prioriteiten: waar besteedt u uw tijd nu en het komende jaar aan? Hoe zorgt u er (gezamenlijk) voor dat woondeals worden waargemaakt, ook na de val van het kabinet en mogelijk uitgestelde wetgeving? Om hier inzicht in te krijgen vragen we u een korte enquête in te vullen. Het invullen duurt slechts twee minuten. De resultaten van de enquête delen we tijdens ons wooncongres: klik hier voor de enquête. 

Programma

12:00 uur Lunch en gelegenheid tot netwerken en het ontmoeten van collega’s uit het werkveld


12:30 uur Esther Geuting (Directeur Innovatie Stec Groep). Welkom en toelichting op het programma. Esther is uw dagvoorzitter gedurende het congres.


12:45 uur Bouke Timmen (Adviseur Stec Groep). Versnellen en samenwerken met als centrale thema ‘Hoe kunnen we zorgen dat we door blijven bouwen en we de volkshuisvesting aan de gang houden?’ We presenteren en reflecteren op de resultaten uit onze mini-enquête.


13:00 uur Discussiepanel waarin ons hoofdthema ‘Woondeals waarmaken’ centraal staat. Spraakmakers en betrokken woonpartijen spreken over successen rondom samenwerking en versnellen. In het panel wordt de ‘hoe’-vraag met zoveel mogelijk interessante voorbeelden uit het hele land ingevuld. Ons panel staat onder leiding van Esther Geuting en bestaat uit:

  • Anne Koning: Gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening bij de Provincie Zuid-Holland
  • Henri Schimmel: Senior ontwikkelingsmanager BPD Gebiedsontwikkeling, Arnhem-Nijmegen
  • Amke Zevenbergen: Strategisch adviseur wonen gemeente Lansingerland
  • Olaf Cornielje: Afdelingshoofd Programmering en Monitoring directie Woningbouw Ministerie BZK
  • Casper Hofstee: Senior adviseur portfolio bij Woonstad Rotterdam

13:45 uur Pauze

14:00 uur Vier workshops (ronde 1)  

  1. Middenhuur door corporaties: Corporaties zijn op dit moment dé partij om het middenhuursegment een boost te geven maar de realisatie gaat niet vanzelf. U hoort uit eerste hand wat de hick-ups en succesfactoren zijn en hoe corporaties optimaal in positie worden gebracht om de handschoen op te pakken. Door Joery Schouten en Erik de Leve. 
  2. Wonen & Zorg: De opgaven rondom senioren, zorgbehoevenden en aandachtsgroepen zijn urgent en krijgen een prominente plek binnen de gemeentelijke woonzorgvisie. Krijg overzicht en grip op de opgave, met  tips en handvatten voor het opstellen én tot uitvoer brengen van uw gemeentelijke woonzorgvisie. Door Luuk Lentferink en Arlinde Dul.
  3. Optoppen: potentie van 260.000 woningen op geschikte daken in Nederland: de nieuwe norm bij verduurzaming van appartementencomplexen? Door Esther Geuting. 
  4. Betaalbaarheidsinstrumenten: Een favoriete oproep onder raadsleden, maar zijn instrumenten als opkoopbescherming en voorrang eigen inwoners wel altijd effectief en doelmatig? Na de workshop weet u welke instrumenten u in welke situaties strategisch inzet. Door Frank Gorissen (Gemeente Sittard-Geleen) en Lukas Meuleman.

14:45 uur Gelegenheid om te wisselen naar ronde 2 workshops


15:00 uuVier workshops (ronde 2)


15:45 uur Borrel en gelegenheid om te netwerken en te reflecteren op de dag

Voor meer informatie over het Congres en de invulling van het programma op de site van STEC Groep