Update onderwijs

Er worden continu nieuwe maatregelen en regelingen ingevoerd op onderwijsgebied, niet alleen op nationaal niveau, maar ook op universiteitsniveau en natuurlijk binnen het departement Sociale Geografie & Planologie. Heb je vragen of opmerkingen over het onderwijs? Spreek dan Bart van Heijningen (Commissaris Onderwijs) aan op de V.U.G.S.- kamer of stuur een mail naar vugs@uu.nl!

Update maart 2021:

Cursuskalender bachelor Sociale Geografie en Planologie 2021-2022 definitief

De cursuskalender voor het collegejaar 2021 – 2022 is vastgesteld en is daarmee definitief. Er zijn diverse veranderingen doorgevoerd, zoals

  • Cursussen naar een andere periode en/of timeslot
  • Cursussen worden nog maar één keer aangeboden, t.o.v. voorgaande jaren.

Daarnaast is in de kalender aangegeven dat veel cursussen komend jaar voor de laatste keer worden aangeboden. Dit komt, omdat vanaf september 2021 de nieuwe bachelor gefaseerd ingevoerd gaat worden. In het collegejaar 2021-2022 gaat jaar 1 van start. Jullie ronden, in principe, het bestaande programma af.

In de cursuskalender zijn de nieuwe cursussen in het groen aangegeven. Deze cursussen staan alleen open voor studenten die in september 2021 beginnen aan de bachelor.

Verplichte methoden en theorie cursussen jaar 2:
Alle methoden en theorie cursussen zoals Statistische methoden (P1 & P2), Kwalitatieve onderzoeksmethoden (P1 & P2), Wetenschappelijk leeronderzoek (P3 & P4), Theorie en geschiedenis van de sociale geografie (P2),

GIS/Cartografie (P3), Planning Theory (P1), Planning Methoden (P2) worden in 2021-2022 nog gewoon aangeboden.
Let op deze cursussen zullen voor het laatst gegeven worden in 2021-2022. Heb je één van bovengenoemde cursussen nog niet met succes afgerond, zorg dan dat je deze in je studieplanning voor 2021-2022 opneemt!

Voorlichting huidige studenten & studieadviseurs

In het voorjaar (begin mei 2021) zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd, zodat je duidelijk uitgelegd krijgt wat er allemaal gaat veranderen. Voorbeelden van hoe je studiepad voor jaar 2 of jaar 3 eruit kan gaan zien, zullen met jullie gedeeld worden. Ook is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Alle studenten zullen via de studentsmail hiervoor worden uitgenodigd. Deze informatie zal ook terug te vinden zijn op de studentensite ,facebookpagina SGPL en op Blackboard studieloopbaanbegeleiding.

Met vragen over je studieplanning kan je ook terecht bij de studieadviseurs SGPL: Aukje de Graaf en Geke Meessen.

Overgangsregeling:

Voor de huidige studenten zal, indien bepaalde major verplichte cursussen niet behaald zijn, een overgangsregeling komen, zodat alle huidige studenten de bachelor kunnen afronden.
Dit zal mogelijk niet helemaal zonder hinder zijn, aangezien vervangende cursussen misschien in een andere periode of timeslot kunnen worden aangeboden.
De overgangsregeling zal een onderdeel zijn van het Onderwijs Examen Reglement (OER). Deze ligt op dit moment voor bij de de Opleidingscommissie en gaat daarna naar de Faculteitsraad. De overgangsregeling zal in het voorjaar 2021 worden vastgesteld.


Voorlichting huidige studenten & studieadviseurs

In het voorjaar (begin mei 2021) zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd, zodat je duidelijk uitgelegd krijgt wat er allemaal gaat veranderen.

Voorbeelden van hoe je studiepad voor jaar 2 of jaar 3 eruit kan gaan zien, zullen met jullie gedeeld worden. Ook is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Alle studenten zullen via de studentsmail hiervoor worden uitgenodigd. Deze informatie zal ook terug te vinden zijn op de studentensite, facebookpagina SGPL en op Blackboard studieloopbaanbegeleiding.

Met vragen over je studieplanning kan je ook terecht bij de studieadviseurs SGPL: Aukje de Graaf en Geke Meessen.