Update onderwijs

Heb je vragen of opmerkingen over het onderwijs? Spreek dan Anna Fial (Commissaris Onderwijs) aan op de V.U.G.S.- kamer of stuur een mail naar vugs@uu.nl!

Update onderwijs februari 2022

Evaluatie nieuwe eerstejaarsvakken

De tweede periode zit er op en dat betekent dat de vakken Globalisering & Ontwikkeling en Ruimtelijke data & Geo-informatie afgelopen zijn. De opleidingscommissie, bestaande uit verschillende docenten en de studenten Bart van Heijningen, Iris Veenvliet en Anna Fial gaan deze vakken uitgebreid evalueren. Wil je wat kwijt over deze vakken? Meld je bij Anna, Iris of Bart! Zij nemen alle klachten, opmerkingen en vragen mee in de evaluaties. Je kunt ook mailen naar OCB.sgpl@gmail.com

Onderwijsactiviteiten in maart en april

Op 15 maart organiseert V.U.G.S. de Minormarkt! Hier kun je langskomen om je meer te verdiepen in de minoren die onze universiteit aanbiedt, maar ook in minoren die je op andere universiteiten kan doen! Medestudenten komen langs om te vertellen over hun minor en de studieadviseur komt langs om je over alle praktische zaken te vertellen.

We zijn nog op zoek naar mensen die graag wat willen vertellen over hun minor. Dit mag een minor van onze of een andere faculteit zijn, of zelfs van een andere universiteit. Lijkt dit je leuk? Stuur een mail of een appje naar Anna! (vugs@uu.nl of 0622352214).

Cursussen periode 4

Periode 4 is dé tijd om je te profileren: er worden bijna alleen maar keuzevakken aangeboden van het oude programma. Kies goed, niet alle cursussen worden volgend jaar nog gegeven. Vakken die hoogstwaarschijnlijk wel blijven bestaan zijn European intergration, Transport geografy, Geografie, Beeldvorming & Media, Transforming China en Geography of health.

De eerstejaarscursussen van periode vier zijn Fundamenten en Sociaal-ruimtelijk Onderzoek. Maar eerst staat er nog een excursie van het vak Grenzen in perspectief op het programma. Of deze door kan gaan, is nog niet 100% zeker.

De overgangsregeling voor tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten

Voor de studenten van het oude bachelorprogramma zal, indien bepaalde major verplichte cursussen niet behaald zijn, een overgangsregeling komen, zodat iedereen de bachelor kan afronden. Dit zal mogelijk niet helemaal zonder hinder zijn, aangezien vervangende cursussen misschien in een andere periode of timeslot kunnen worden aangeboden. De overgangsregeling zal een onderdeel zijn van het Onderwijs Examen Reglement (OER). Deze ligt op dit moment voor bij de Opleidingscommissie en gaat daarna naar de Faculteitsraad. De overgangsregeling zal in het voorjaar 2021 worden vastgesteld.

Heb je vragen over je studieplanning? Neem contact met de studieadviseurs van SGPL: Aukje de Graaf en Geke Meessen