Update onderwijs

Er worden continu nieuwe maatregelen en regelingen ingevoerd op onderwijsgebied, niet alleen op nationaal niveau, maar ook op universiteitsniveau en natuurlijk binnen het departement Sociale Geografie & Planologie. Heb je vragen of opmerkingen over het onderwijs? Spreek dan Bart van Heijningen (Commissaris Onderwijs) aan op de V.U.G.S.- kamer of stuur een mail naar vugs@uu.nl!

Update januari 2021:

Cursuskalender bachelor 2021 – 2022 – rond 15 maart 2021 beschikbaar

De cursuskalender 2021 – 2022 zal rond 15 maart 2021 beschikbaar zijn.

Wellicht heb je al gehoord dat het bachelorprogramma vernieuwd wordt. Het nieuwe jaar 1 gaat in september 2021 van start. Jullie ronden, in principe, het bestaande programma af.
In de nieuwe cursuskalender zullen wel diverse wijzigingen zijn. Op dit moment ligt deze cursuskalender ter advisering voor bij de Opleidingscommissie bachelor en zal daarna worden vastgesteld.


Voorlichting huidige studenten & studieadviseurs

In het voorjaar (begin mei 2021) zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd, zodat je duidelijk uitgelegd krijgt wat er allemaal gaat veranderen.

Voorbeelden van hoe je studiepad voor jaar 2 of jaar 3 eruit kan gaan zien, zullen met jullie gedeeld worden. Ook is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Alle studenten zullen via de studentsmail hiervoor worden uitgenodigd. Deze informatie zal ook terug te vinden zijn op de studentensite, facebookpagina SGPL en op Blackboard studieloopbaanbegeleiding.

Met vragen over je studieplanning kan je ook terecht bij de studieadviseurs SGPL: Aukje de Graaf en Geke Meessen.

Overgangsregeling:

Voor de huidige studenten zal, indien bepaalde major verplichte cursussen niet behaald zijn, een overgangsregeling komen, zodat alle huidige studenten de bachelor kunnen afronden.
Dit zal mogelijk niet helemaal zonder hinder zijn, aangezien vervangende cursussen misschien in een andere periode of timeslot kunnen worden aangeboden.
De overgangsregeling zal een onderdeel zijn van het Onderwijs Examen Reglement (OER) en zal nog langs de medezeggenschap moeten zoals Opleidingscommissie en Faculteitsraad. De over-gangsregeling zal in het voorjaar 2021 worden behandeld en worden vastgesteld.

 

Verplichte methoden en theorie cursussen jaar 2:
Alle methoden en theorie cursussen zoals Statistische methoden (P1 & P2), Kwalitatieve onderzoeksmethoden (P1 & P2), Wetenschappelijk leeronderzoek (P3 & P4), Theorie en geschiedenis van de sociale geografie (P2), GIS/Cartografie (P3), Planning Theory (P1), Planning Methoden (P2) worden in 2021-2022 nog gewoon aangeboden.
Let op deze cursussen zullen voor het laatst gegeven worden in 2021-2022. Heb je één van bovengenoemde cursussen nog niet met succes afgerond, zorg dan dat je deze in je studieplanning voor 2021-2022 opneemt!

 

Inschrijving cursussen P4 huidig collegejaar
De inschrijving cursussen periode 4 is van: maandag 1 februari 08:00 t/m zondag 28 februari 2021 23:59

Is er op niveau 1 of 2 in periode 4 een cursus die je erg graag wilt doen? Check dan even goed of die dit jaar voor het laatst wordt aangeboden.

De volgende cursussen zullen in periode 4 van het collegejaar 2020-2021 voor het laatst worden aangeboden:

  • GEO1-3415 Ruimte, conflict en identiteit
  • GEO1-3201 Economie en geografie
  • GEO2-3039 Geografie & toerisme
  • GEO2-3402 Regionale en culturele geografie: Regionaal project