Ga naar de inhoud

Historie

V.U.G.S. werd op 13 oktober 1922 opgericht. Destijds als vakdispuut of ondervereniging van het Utrechts Studenten Corps met de naam ‘Utrechtse Club voor Aardrijkskunde’. In mei 1931 werd de naam veranderd in Vereeniging van Utrechtse Geographische Studenten. Dit om duidelijker aan te geven dat het om een studievereniging ging, bovendien klonk geografie beter voor de buitenwereld dan aardrijkskunde. Voor de oorlog was het een kleine vereniging die vooral fungeerde als communicatiemiddel tussen student en docent (hoogleraar). In de oorlogsjaren stonden de activiteiten op een laag pitje. Eind 1942 werd V.U.G.S. zelfs tijdelijk opgeheven.

Na de oorlog

In de jaren na de oorlog groeit V.U.G.S. uit tot een actieve studievereniging. Er is in deze periode zeer veel aandacht voor de geografie. Vanaf 1947 draagt V.U.G.S. de “titel” literair-filosophische studentenfaculteit waarmee het behoort tot een van de zeven faculteitsverenigingen. V.U.G.S. organiseerde in deze jaren bijna geen ‘ontspannende activiteiten’, deze werden vaak wel georganiseerd door de verschillende disputen. Vooral begin jaren zestig waren er binnen de vereniging veel disputen aanwezig. Aan het eind van de jaren zestig neemt de belangstelling hiervoor echter af en houden de meeste disputen spontaan op te bestaan. Een dispuut blijft echter bestaan en groeit begin jaren negentig zelfs uit tot een zelfstandige vereniging; Drift ’66. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig verandert er veel binnen V.U.G.S., er is een opkomende afkeer van traditionele waarden, daarnaast is er ook steeds meer inspraak mogelijk in het universiteits- en onderwijsbeleid. Binnen relatief korte tijd verandert V.U.G.S. in een linkse, marxistisch getinte, vereniging. In deze periode worden er naast inhoudelijke ook veel ontspannende activiteiten voor de eigen leden georganiseerd; zo is er een volleybalcompetitie, veel lezingen en voor het eerst een gezamenlijk introductieweekend voor alle nieuwe aankomende studenten.

Vanaf de jaren ’80

Vanaf halverwege de jaren tachtig ontstaan er binnen de vereniging steeds meer commissies die zich toeleggen op de organisatie van een  (soort) activiteit. Het bestuur functioneert als coördinator en vertegenwoordiger van V.U.G.S.. Dit bestuur bestond in die jaren vaak uit meer dan tien personen, echter vanaf halverwege de jaren negentig bestaat het bestuur uit zes fulltime bestuursleden die een jaar lang door de universiteit worden gefinancierd. Halverwege de jaren negentig keren sommige tradities uit het verleden weer terug zoals de bestuurslinten en het verenigingsvaandel. Na de traditionele beginperiode, de linkse jaren zeventig en tachtig is V.U.G.S. aan het begin van de eenentwintigste eeuw een bruisende vereniging die door de grote variëteit aan activiteiten, van congres tot voetbaltoernooi en van onderwijsbijeenkomst tot borrels en feesten, één van de meest actieve studieverenigingen van Utrecht is en een alternatief voor de gezelligheidsverenigingen. Maar wat wil je ook met een vereniging die 99 jaar oud is (en daarmee één van de oudste studieverenigingen van Utrecht is) en ook nog eens de grootste geografische studievereniging van de wereld is. Op 13 oktober 2022 viert V.U.G.S. haar 100ste verjaardag.