Ga naar de inhoud

Onderwijs

Welkom! Hier vind je informatie betreffende het onderwijs van de opleiding Sociale Geografie en Planologie.

Als je klachten hebt over het onderwijs kun je deze altijd aan V.U.G.S. doorgeven. Daarnaast kun je ook contact opnemen met een van de medezeggenschaporganen van onze opleiding, bijvoorbeeld de Opleidingscommissie of het ECT+. Het e-mailadres van de Opleidingscommissie is ocb.sgpl@uu.nl.

Snel naar:


Vragen over onderwijs

Voor vragen, klachten of tips over onderwijs kun je contact opnemen met de commissaris Onderwijs van V.U.G.S. Deze is (vertrouwelijk) te bereiken via vugs@uu.nl.

Jiska Halmans
h.t. vicesecretaris & commissaris Onderwijs der V.U.G.S.

Princetonplein 5a
3584 CC Utrecht
Telefoon: 030-2532789 (bereikbaar tijdens kantooruren)
www.vugs.nl
vugs@uu.nl