Ereleden en honorair leden

V.U.G.S. heeft een aantal ereleden en honorair leden. Dit zijn leden die wegens hun bijzondere verrichtingen door de vereniging benoemd zijn tot honorair lid of erelid. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er geen nieuwe honorair leden meer benoemd, de laatste was Wim Eggink, verzetstrijder en voorzitter van V.U.G.S. ten tijde van de oorlog.

V.U.G.S. kan personen die een bijzondere bijdrage aan de vereniging of aan de geografie in het algemeen bedanken door hen het erelidmaatschap toe te kennen. Personen kunnen voor het erelidmaatschap worden voorgedragen door V.U.G.S.-leden. In het verenigingsjaar 2008-2009 is dit voor het laatst gedaan.

Een overzicht van de ereleden en honorair leden van V.U.G.S. is hieronder te vinden. Bij de naam van alle oud-bestuursleden van de V.U.G.S. staat tevens het jaartal vermeld waarin zij bestuur waren:

Ereleden

Prof. Dr. J.B.L. Hol
Prof. Dr. H. Th. Fischer (1922-1923 & 1925-1926)
Prof. Dr. J.O.M. Broek (1925-1927 & 1928-1929)
Prof. Dr. W.R Heere
Prof. Dr. F.A. Vening Meinesz
Prof. Dr. J.A. van Ginkel (1963-1964)
Dr. M. Stijnenbosch (1972-1973)
Prof. Dr. R. van der Vaart
Drs. H. Cohlst (1968-1969)

Honorair leden

Dr. C.J.A. von Freitag Drabbe
Dr. W.R. van der Vlugt
Dr. C. Denig
Drs. H.F.J. Duinda
Drs. T.H.J. Terwindt (1953-1954)
Drs. C.A.J.M. van Eyl
Drs. J.M. van den Hondel

Honorair bestuursleden

Prof. Dr. H. Th. Fischer (1922-1923)
G.B. van Kessel (1923-1924)
Dr. G. Kuperus (1926-1927)
Prof. Dr. J.O.M. Broek (1926-1927 & 1928-1929)
Dr. C.J. Vos (1927-1928)
Dr. B.K.B van de Berg (1926-1927)
Dr. J.R. Müller (1929-1930)
Dr. P.J. Mulder (1930-1931)
Dr. H.A. Bomer (1931-1932)
Drs. G.J. van de Berg (1938-1939)
Dr. J. van Wijk (1932-1933)
Prof. Dr. J.G.W. Verstege (1934-1935)
Dhr. J.R. Houtman (1933-1934)
Mej. Drs. P.N. van den Heuvel (1940-1941)
Mevr. J.K. de Boer-Schelling (1940-1941)
Dr. D. de Boer (1939-1940)
Prof. Dr. P.J.R. Modderman (1939-1940)
Dr. J.A.F. Roëlen (1941-1942)
Dr. J.C.M. Ponten (1943-1944)
Dr. J.R. Eysink Smeets (1945-1946)
Dr. B. Korstanje (1945-1946 & 1947-1948)
Dr. C. de Graff
Prof. Dr. M.W. Heslinga (1947-1948 & 1949-1950)
Dr. H.J. Schouwenburg (1951-1952)
Drs. L.J. Meyaard (1957-1958)
Drs. J.D. Dolman
Drs. H. van Dijkhuizen
Mevr. M.A.J. v/d Lingen-Reeling Knap (1957-1958)
Drs. W.J. van den Bremen (1957-1958)
Drs. W. Peletier (1956-1957)
Drs. J. Kits Nieuwenkamp (1958-1959)
W. Eggink (1942-1944)