Dr. B.C. de Pater

In verenigingsjaar 2021-2022 is Dr. B.C. (Ben) de Pater aangedragen als erelid vanwege zijn bijdrage aan het geografisch vakgebied. Ben de Pater heeft sinds de jaren ’80 een bestuurlijke functie bij de Universiteit Utrecht gehad, als onderwijsassistent en later als universitair hoofddocent. In deze tijd heeft hij talloze vakpublicaties en wetenschappelijke publicaties geschreven binnen het vakgebied. Daarnaast heeft hij een groot aantal geografische boeken geschreven die nog steeds binnen de bachelor gebruikt worden.

Naast deze bijdrage aan onderwijs heeft Ben de Pater ook een hechte band met V.U.G.S. onderhouden. Hoewel hij nooit lid is geweest van de vereniging heeft hij bijvoorbeeld meegeschreven aan de lustrumboeken van het XVe en XXe Lustrum en heeft hij talloze lezingen verzorgd. Ook heeft Ben de Pater zich lange tijd ingezet voor het onderhouden van de relatie tussen V.U.G.S. en het departement Sociale Geografie & Planologie.