Na je Studie

Het werkveld van een sociaal geograaf of een planoloog is heel breed. Het werkt dat je kan doen na je afstuderen is voor een deel afhankelijk van de richting die je tijdens je studie hebt gekozen. Daarnaast speelt ook mee of een master hebt gedaan, en zo ja welke master. Voorbeelden van plaatsen waar iemand na zijn/haar studie terecht komt zijn:

  • Gemeenten
  • Ministerie van VROM
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Onderzoeksbureau’s (bv CBS, CPB, etc)
  • Woningcorporaties
  • Onderwijs
  • Uitgeverijen
  • Wetenschappelijk onderzoek

Een aantal mensen komen zelfs op hele speciale plekken terecht als management van Artsen Zonder Grenzen of de Verenigde Naties.

Een goed beeld krijgen van het werk dat je na je studie kan gaan doen, krijg je door bijvoorbeeld het volgen van een stage bij een bedrijf dat je interessant lijkt. Dit kan door je masteronderzoek te doen bij een bedrijf, of een stage buiten je studie om. Binnen je bachelor is een stage geen verplicht onderdeel.