Ga naar de inhoud

Vervoerregio Amsterdam

Samenwerken aan een bereikbare Amsterdamse regio

Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken bij een expertorganisatie voor mobiliteits- en bereikbaarheidsopgaven. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij dat ook? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Vervoerregio zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Als regisseur van het regionale verkeer en vervoer dragen we bij aan goede verbindingen tussen bestemmingen, zodat mensen zich per openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Om dit te bereiken bundelen we met vijftien gemeenten onze kennis én onze bestuurlijke kracht.

Projecten

Projecten waar wij als Vervoerregio aan meewerk(t)en zijn bijvoorbeeld de bouw van de Noord/Zuidlijn, de aanleg van de Melkwegbrug in Purmerend en de komst van compleet nieuw tram- en metromaterieel. Steeds vaker treden we ook op als opdrachtgever, bijvoorbeeld als een project in diverse gemeentes wordt uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de bouw van de nieuwe Uithoornlijn. Daarnaast werken we aan de komst van hoogwaardige, snelle fietsroutes, waarmee we het fietsgebruik stimuleren. Uiteraard houden we ons ook bezig met toekomstige ontwikkelingen als MaaS, Smart Mobility en bijvoorbeeld het OV in 2050: zonder visie maak je geen passend en toekomstbestendig beleid.

Startersfunctie: Assistent projectleider

Een specifieke functie die we bieden voor ambitieuze starters is die van assistent projectleider. In drie jaar coachen we jou van assistent projectleider tot beleidsmedewerker, projectbegeleider of projectleider. Je zorgt je voor de projectbeheersing. Dit betekent dat je de planning en financiën bijhoudt en de kwaliteit waarborgt. Al snel krijg je meer verantwoordelijkheden en ruimte voor een eigen specialistische en inhoudelijke bijdrage. Je zit voor een periode op één project in een vast team en na enkele maanden verken je de mogelijkheden bij de andere teams/projecten. Zo kom je erachter waar jouw interesses en sterke kwaliteiten liggen. Jouw taken bestaan in het begin vooral uit het bieden van ondersteuning in de vorm van projectbeheersing. Denk hierbij aan organisatorische werkzaamheden, agendabeheer en het voorbereiden en verslaan van interne en externe overleggen. Je schrijft mee aan plannen van aanpak en notities en je zorgt dat alles administratief op orde is. Wanneer je dit onder de knie hebt, ga je ook inhoudelijk aan het werk met het project door bijvoorbeeld mee te denken en adviseren over aanpak, proces en besluitvorming in een project. We vullen je rugzak met een hoop kennis en kunde die waardevol is voor een volgende werkgever of voor een vervolgcarrière bij de Vervoerregio. Bekijk hier een filmpje van onze assistent projectleider Gabriela:

Voor meer informatie over onze organisatie of het bekijken van onze vacatures, klik dan hier.