Ga naar de inhoud

Keypoint consultancy

Keypoint Consultancy is een middelgroot adviesbureau (25 werknemers) met kantoren in Enschede en Utrecht. Wij zijn sterk op het snijvlak van Mobiliteit, Technologie en Data. Daarbij richten we ons op 4 thema’s: Fiets, Openbaar Vervoer, Intelligente Transport Systemen (ITS) en Digitalisering. Onze werknemers hebben houden zich daarbinnen bezig met Integrale mobiliteitsnetwerken bij gebiedsontwikkeling, data-analyses ten behoeve van doorstroming en (OV) betrouwbaarheid, Hubs/deelmobiliteit/Mobility as a Service (MaaS), slimme verkeerslichten, data uit voertuigen etc. Onze klanten zijn vooral nationale, regionale en lokale overheden.

Globaal programma:
12.45 inloop
13.00 introductie Keypoint en casus
13.30 uitvoeren casus ‘Garanties voor bereikbaarheid’
Brainportregio (Eindhoven en omgeving) is de kennismotor van de Nederlandse economie en kent een bovengemiddelde economische groei van 2,5% over de afgelopen 10 jaar. De groei wordt vooral veroorzaakt door de kennisintensieve maakindustrie. In de Brainportregio worden tot 2040 ruim 60.000 woningen bijgebouwd en verwacht men een vergelijkbare toename in het aantal arbeidsplaatsen (72.000). Deze groei heeft een grote invloed op de bereikbaarheid van bijvoorbeeld Veldhoven. Het huidige mobiliteitssysteem kan deze groei niet aan zonder dat er enorme knelpunten ontstaan. Wat moeten we nu in gang zetten om de bereikbaarheid van Veldhoven te blijven garanderen wetende dat de capaciteitsuitbreiding op de A2/N2 relatief beperkt zal zijn en een verbinding Eindhoven CS-Veldhoven geen barrière moet zijn.
In 2,5 uur werken we in groepen aan een oplossing voor dit probleem. Daarna volgt er een presentatie/pitch van de ideeën voor een jury. Het beste idee wint!
16.00 presentatie/pitch 16.30 borrel