Ga naar de inhoud

In Memoriam: Prof. Dr. J.A. van Ginkel (1940-2023)

    Wij delen het droevige nieuws dat op 27 juli 2023 erelid Prof. Dr. J.A. (Hans) van Ginkel op 83-jarige leeftijd is overleden. Van Ginkel was sociaal geograaf en heeft zich gedurende zijn leven onder andere ingezet voor het aardrijkskundeonderwijs. Binnen de universiteit Utrecht heeft van Ginkel posities gehad van hoogleraar, decaan en lid van het College van Bestuur. Van 1986 tot 1997 was hij Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht, wat hem de langstzittende rector magnificus van de Universiteit Utrecht maakt. Erelid Dr. B.C. de Pater omschreef van Ginkel als een ‘vaardige en verbindende bestuurder’.

    Naast zijn werk aan de Universiteit Utrecht, heeft van Ginkel ook buiten Nederland gewerkt. Zo was hij van 1997 tot 2007 rector van de United Nations University in Tokyo. Tijdens de eerste jaren van zijn aanstelling in Tokyo behield hij een deeltijdaanstelling als hoogleraar ‘Human Geography and Planning’ aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ondanks zijn bestuurlijke aanstellingen bleef van Ginkel dus altijd betrokken bij de geografie. Gedurende zijn periode als Rector van de UNU ontving van Ginkel eredoctoraten van universiteiten in Roemenië, de VS, Ghana, Slowakije en Canada.

    Van Ginkel studeerde vanaf 1958 Sociale Geografie in Utrecht en werd gedurende zijn studietijd betrokken lid bij V.U.G.S. Hij was onder andere lid van het voetbalteam van V.U.G.S. In verenigingsjaar 1963-1964 heeft van Ginkel deel uitgemaakt van het bestuur, waarin hij de functie van vicevoorzitter vervulde. In september 2005 heeft van Ginkel het erelidmaatschap van V.U.G.S. ontvangen, met name wegens zijn werk aan de Universiteit Utrecht, zijn werk voor de geografie als wetenschap en zijn inzet voor het aardrijkskundeonderwijs. Tijdens zijn erelidmaatschap is van Ginkel nog bij de vereniging betrokken geweest. Zo was hij dagvoorzitter van het Lustrumcongres in 2007 en gaf hij lezingen tijdens de reünistendag van het XVIIIe Lustrum.

    Hans van Ginkel als lid van het Stafvoetbalteam
    Hans van Ginkel op een V.U.G.S.-feest