Ga naar de inhoud

Kuiper Compagnons

Ruimtelijke ordening 

De inrichting van de fysieke omgeving op lokaal, regionaal of (inter)nationaal niveau vereist een scherp oog voor duurzame ontwikkeling. Nieuw te creëren structuren moeten immers generaties lang meekunnen. Net zo belangrijk is respect voor de natuurlijke en culturele kenmerken van een gebied. Ruimtelijke ordening vraagt om het maken van fundamentele keuzes op terreinen als huisvesting, transport, milieu en energie, keuzes die het welzijn van talrijke mensen beïnvloeden. Keuzes die hen kansen bieden op een betere toekomst. Een toekomst met voldoende zorg, voedsel, water, energie, onderdak, scholing – kortom: leefkwaliteit – voor iedereen.

Missie KuiperCompagnons 

“Wij bedenken concrete oplossingen voor uitdagingen die aan onze maatschappij worden gesteld op het gebied van wonen, werken en samenleven, teneinde bij te dragen aan langdurig plezier en geluk van mensen.”

Context missie 

Landschappelijke, culturele en klimatologische aspecten vormen aanleiding en inspiratiebron voor ruimtelijke oplossingen. KC houdt zich bezig met adviseren, ontwerpen en regisseren van de inrichting van de leefomgeving, samen met betrokken partijen.

KC doet dat op een toonaangevende wijze, zoekend naar nieuwe oplossingen, immer realistisch, met:

  • de intentie/overtuiging om onze klanten aan zowel publieke als private zijde maximaal te ondersteunen bij het nemen van voor hen belangrijke beslissingen c.q. het maken van keuzen.
  • de intentie/overtuiging dat daarmee wordt bijgedragen aan een duurzame omgeving voor wonen, werken, recreëren en samenleven.
  • vanuit het besef dat optimale samenwerking met betrokken partijen noodzakelijk is voor een uitstekend resultaat.
  • vanuit het besef dat optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers moeten worden geboden teneinde hen de hoogste kwaliteit te kunnen laten leveren.
  • vanuit het besef dat een actieve en soms zelfs initiërende rol van KC wordt verwacht.
  • gebruik makend van de meest actuele technieken op het gebied van voorbereiden van besluitvorming, data verzameling, ontwerpen en communicatie.

Werken bij KuiperCompagnons

Bij KuiperCompagnons werk je samen met enthousiaste en vakkundige collega’s aan een diversiteit van projecten. Je kunt rekenen op een prettige en informele werkomgeving, waarbij de communicatielijnen kort zijn. Ben je geïnteresseerd geraakt in KuiperCompagnons? Kijk voor meer informatie op www.kuiper.nl voor actuele vacatures of stages.