Ga naar de inhoud

Bestuur 1926-1927

05e bestuur

Dr. G. Kuperus
Mej. Dr. T. Heringa
Dr. B.K.B. van den Berg
Prof. Dr. J.O.M. Broek
Mevr. Dr. Mispelblom-Bergen-Bergh van Eysinga