Ga naar de inhoud

XXᵉ Lustrum

Tussen 13 september en 21 december viert de Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten haar XXe Lustrum. Oftewel: V.U.G.S. wordt 100 jaar! Onder het thema ‘Delirium, o.d.z. 100 jaar geografische gekte’, vieren we dit eeuwfeest met historisch mooie activiteiten, verspreid over een periode van 100 dagen.

Bekijk hier de Lustrum-agenda met de belangrijkste activiteiten en houdt deze data vrij! Overigens is het XXe Lustrum  nog veel meer dan deze agenda: er komen nog meerdere verrassende, kleine activiteiten aan en er komt natuurlijk vette Delirium-merchandise in de verkoop.


Het Universiteitsfonds heeft de Lustrumreis naar Cyprus medemogelijk gemaakt

Sponsoren XXe Lustrum


Wij zijn DZP!

Sinds 2001 zijn we met een enthousiast team actief met het bedenken en uitvoeren van vernieuwende oplossingen voor uitdagingen tussen het publiek en privaat domein. Dit doen we onder andere op het gebied van ruimtelijke economie, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Oftewel, eigenlijk bemoeien we ons met alles wat te maken heeft met economie en ruimte. 

Een sterke, innovatieve economie is belangrijk voor gemeenten, regio’s en provincies. Daarnaast is voor bedrijven een goed functionerende bedrijfsomgeving van groot belang om te presteren en zich te kunnen blijven ontwikkelen. Economische impulsen én maatschappelijke veranderingen zorgen hierbij voor een steeds veranderend landschap. Daarnaast is het van belang dat de samenleving en de ruimte die we hebben zo goed mogelijk aan elkaar zijn aangepast. 

Als DZP spelen wij de rol van tussenpersoon tussen overheden, ondernemers en samenleving en bemiddelen, sturen en adviseren hierbij op meerdere niveaus. En we brengen deze partijen bij elkaar. Door onze jarenlange ervaring zijn we in staat uiteenlopende partijen op vindingrijke wijze te verbinden. En omdat we ieders taal spreken weten we draagvlak te creëren en toe te werken naar eìeìn gezamenlijke visie, taal en droom. Die van een mooier Nederland. 

En daarbij zijn we soms een tikkeltje eigenwijs en kijken hoe iets wel kan in plaats van beren op de weg te zien. 

Wil je meer weten over ons en wat we doen? Kom dan bij ons langs op 22 november op het Lustrumsymposium of ga met ons in gesprek op de carrièredag op 15 november!